Старе місто функціонує як унікальний містобудівний комплекс площею 121 га, відокремлений від міста глибоким каньйоном р. Смотрич. Враховуючи багату історико-архітектурну спадщину Рада Міністрів УРСР в 1977 році оголосила його Державним історико-архітектурним заповідником, а 30.04.1998р. Указом Президента України надано статус Національного.
 
  »» Детальніше про заповідник
Главная Контакты В избранное
 • "Спадщина у небезпеці!"

  Розпочато кримінальне провадження передбаченого ч.2 ст.298 Кримінального кодексу України. Відділ з охорони культурної спадщини міської ради спільно з Заповідником будуть відстоювати позицію щодо притягнення власника пам’ятки до відповідальності.

  » Читати більше

  Контакти:

  НІАЗ ”Кам’янець” вул. П’ятницька 9,
  м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32301 Міністерство культури та інформаційної політики України НІАЗ "Кам’янець", 2020р.

  тел.: (03849) 7-47-71
  факс.: 9-16-97
  http://niazkamenec.org.ua
  niazkamenec@gmail.com

 • АвторАвтор: admin Опубліковано: 24-03-2021

  Проблеми і перспективи збереження об’єктів спільної україно-польської культурної спадщини

  Міністерство культури та інформаційної політики України

  Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»

  Хмельницький обласний науково-методичний центр

  культури і мистецтва

  Fundacja «Centrum Polsko-Ukrainskie»

   

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

   

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

   

  Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи збереження об’єктів спільної україно-польської культурної спадщини», яка присвячена Всесвітньому дню культурної різноманітності в ім’я діалогу.

  Захід відбудеться 27-28 травня 2021 року у Національному історико-архітектурному заповіднику «Кам’янець» (Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. П’ятницька, 9).

  Напрями роботи конференції:

  • Історіографія та джерельна база досліджень нерухомих об’єктів культурної спадщини Хмельницької області;
  • Пам’яткоохоронна діяльність: вітчизняний та закордонний досвід;
  • Актуальні питання збереження і використання пам’яток культурної спадщини;
  • Спільна культурна спадщина як основа діалогу українського і польського народів;
  • Популяризація спільної україно-польської культурної спадщини.

   

  Заявки для участі у конференції і тексти статей просимо надсилати до 03 травня 2021 р. на електронну пошту НІАЗ «Кам’янець» niazkamenec@gmail.com.

   

  Форма участі – очна та заочна. Звертаємо увагу, що в разі посилення протиепідемічних заходів, конференція буде проходити у відео форматі з використання платформи Zoom, про що буде повідомлено оргкомітетом додатково. Заплановано видання збірника матеріалів.

  Оргкомітет приймає наукові статті обсягом 4-8 сторінок формату А-4 (текстовий редактор Microsoft Word; формат doc, docx; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту кегль) – 14; міжрядковий інтервал - 1,5, абзацний відступ - 1,25, вирівнювання - по ширині; розміри полів: верхнє і нижнє - 20, ліве - 30, праве – 15). Статті приймаються українською, польською та англійською мовами. Структура статті включає УДК, прізвище, ім’я, по батькові автора, вчене звання, посада, місце роботи, назву статті, анотацію англійською мовою та ключові слова. Основний текст статті. Посилання на літературу та джерела подаються в квадратних дужках, наприклад: [1], [2, с. 5], [6, арк. 8], [9; 12]. Список використаних джерел та літератури подавати в алфавітному порядку відповідно до вимог бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015. Можливі додатки – ілюстрації у форматі JPEG з роздільною здатністю не менше 200 dpi., кількістю до 5 ілюстрацій в тексті статті. Якщо у тексті статті використанні скорочення, після списку літератури та джерел потрібно навести їх перелік. В кінці статті на окремій сторінці продублювати всі відомості про автора, включно з контактним номером телефону і електронною адресою.

  Автор статті несе повну відповідальність за достовірність поданого матеріалу, за точне цитування літератури та джерел і посилання на них. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для участі в конференції та видання збірника.

  Контактні особи:

  Лариса Йосипівна Рудюк – вчений секретар НІАЗ «Кам’янець», моб. тел. 050-436-08-91, роб. тел. (03849) 9-16-17;

  Валентин Віталійович Пагор – науковий співробітник НІАЗ «Кам’янець», моб. тел. 096-775-15-81, роб. тел. (03849) 9-16-17,

  Сергій Михайлович Шпаковський – заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, моб. тел. 067-699-68-49.

  Адреса: 32301 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., вул. П’ятницька, 9, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець».

  Витрати за проїзд, проживання і харчування учасників конференції здійснюються за кошти самих учасників або організацій, які їх відряджають.

   

   

  Заявка на участь у конференції

  1.

  Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

   

  2.

  Вчене звання, науковий ступінь

   

  3.

  Посада

   

  4.

  Місце роботи

   

  5.

  Адреса

   

  6.

  Телефон, факс

   

  7.

  E - mail

   

  8

  Форма участі:

  виступити з доповіддю (до 10 хв.); виступити з повідомленням (до 5 хв.); взяти участь як слухач;

  опублікувати наукову статтю (заочна участь)

   

  9.

  Назва доповіді (статті)

   

  10

  Потреба у технічних засобах

   

  Підпис учасника                                                                              Дата

  Зразок оформлення матеріалів

   

  УДК 001.8.719(477.82+477.43)

  Пагор Валентин Віталійович,

  к.і.н., науковий співробітник, Національний

  історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»

  Аспекти вивчення, збереження і використання культурної спадщини Волині та Поділля

  Анотація. [3-6 речень]

  Ключові слова: [5-8 слів]

  [текст статті]

  Джерела та література

  1. Дашкевич Я. Зображення Кам’янця-Подільського 70-х років XVII-XVIII ст. як історико-топографічне джерело // Проблеми історичної географії України: зб. наук. пр. Київ, 1991. С. 46-51.
  2. Держархів Хмельницької обл. Ф.Р. 3504. Оп. 1. Спр. 2.
  3. Комарніцький О. Б. Кам’янець-Подільський: історія і сучасність. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. 136 с.
  4. Старенький І. Юзеф Ролле про охорону пам’яток // Студентський меридіан. 2011. 6 травня. С. 15.
  5. Фенцур В. В, Пагор В. В. Відродження архітектурно-історичної спадщини Кам’янця-Подільського (40-і рр. ХХ ст. – 2015 р.). Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2015. 163 с.
   
 •