Старе місто функціонує як унікальний містобудівний комплекс площею 121 га, відокремлений від міста глибоким каньйоном р. Смотрич. Враховуючи багату історико-архітектурну спадщину Рада Міністрів УРСР в 1977 році оголосила його Державним історико-архітектурним заповідником, а 30.04.1998р. Указом Президента України надано статус Національного.
 
  »» Детальніше про заповідник
Главная Контакты В избранное
 • "Спадщина у небезпеці!"

  Розпочато кримінальне провадження передбаченого ч.2 ст.298 Кримінального кодексу України. Відділ з охорони культурної спадщини міської ради спільно з Заповідником будуть відстоювати позицію щодо притягнення власника пам’ятки до відповідальності.

  » Читати більше

  Контакти:

  НІАЗ ”Кам’янець” вул. П’ятницька 9,
  м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32301 Міністерство культури та інформаційної політики України НІАЗ "Кам’янець", 2020р.

  тел.: (03849) 7-47-71
  факс.: 9-16-97
  http://niazkamenec.org.ua
  niazkamenec@gmail.com

 • Статут про НІАЗ

  АвторАвтор: admin Опубліковано: 03-07-2018 

  ПОЛОЖЕННЯ
  про супровід осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до експозиційних об’єктів Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець»

   

  «Затверджено»

  наказом по НІАЗ «Кам’янець»

  № 22  від  25 червня 2018 р.

  ПОЛОЖЕННЯ

  про  супровід осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до експозиційних об’єктів Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець»

  1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1. Порядок доступу в експозиційні приміщення Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець» (далі – Заповідник) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення (далі – Положення) розроблено з урахуванням заходів, визначених державними будівельними нормами України «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Конвенцією про права осіб з інвалідністю з метою забезпечення реалізації державної політики щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб, що потребують допомоги при відвідуванні експозиційних об’єктів Заповідника, забезпечення права таких осіб на безперешкодний доступ в приміщення та на території Заповідника, зручності та комфортності перебування і на рівні зі всіма громадянами участі у громадському, культурному житті суспільства тощо.

  1.2. Цим Положенням визначається супровід (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування в адміністративних і експозиційних об’єктах Заповідника та на їх території: - Казематній башті на пл. Вірменський ринок, 6/1; - комплексі оборонних споруд Руської брами на вул. Руській, 93; - комплексі будівель Руського магістрату (Будинок Киріачинського і Східні корпуси) на вул. П’ятницькій, 9.

  1.3. Положення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Заповідника і розміщується на інформаційному стенді на першому поверсі адміністративного будинку.

  1.4. Терміни, які використовуються в тексті цього Положення, визначені з врахуванням ст.2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (із змінами внесеними згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 19.12.2017 р. № 2249-VIII), Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», а саме:

  - особа з інвалідністю - це особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист;

  - маломобільні групи населення (МГН) - люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо;

  - особи, що потребують допомоги – особи з інвалідністю, люди з обмеженими фізичними можливостями або старшого (похилого) похилого віку, вагітні жінки та інші маломобільні групи населення;

  - відповідальна особа – посадова особа адміністрації Заповідника, на яку покладаються обов’язки щодо забезпечення доступу до адміністративних і експозиційних об’єктів Заповідника осіб, які потребують додаткової допомоги.

  Вимоги доступності для маломобільних груп відвідувачів в об’єктах культурної спадщини забезпечуються відповідно до ДБН В.2.2-17 в частині функціонально-планувальних елементів приміщень, вхідних вузлів, внутрішніх комунікацій а також їх інформаційного та інженерного обладнання. При цьому необхідність і ступінь (форми) адаптації до вимог доступності таких будівель узгоджується з органом охорони культурної спадщини відповідного рівня.

   

  1. ПОРЯДОК ПЕРЕСУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ І МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ В ПРИМІЩЕННЯХ АДМІНІСТРАТИВНИХ  ТА  ЕКСПОЗИЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАПОВІДНИКА

  2.1. Вхід на територію комплексу Руського магістрату здійснюється з боку вул. П’ятницької та вул. Іоанна-Предтечинської. При вході в адмінбудинок Заповідника (Будинок Киріачинського) встановлена кнопка виклику, що розташована на прийнятній висоті для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. При необхідності особа чи особи, які потребують допомоги, можуть заздалегідь погодити з відповідальною особою за телефонами 2-31-16 або 9-16-97 необхідний обсяг допомоги при організації доступу в приміщення експозиційних об’єктів Заповідника із зазначенням дати і часу прибуття, або направити на електронну пошту Заповідника відповідний запит.

  2.2. Посадова особа Заповідника - черговий працівник відділу наукової та культурно-освітньої діяльності, отримавши виклик або виявивши, що особа чи особи, які потребують допомоги, намагаються увійти на територію закладу, негайно (до 5 хв.) слідує до такої особи чи осіб, дізнається про необхідність супроводу та невідкладно зв’язується із відповідальною особою.

  2.3. Відповідальна особа зустрічає особу чи осіб, що потребують допомоги, та у першочерговому порядку уточнює, якої допомоги потребує особи з інвалідністю або маломобільні громадянини, мету відвідування, необхідність супроводу тощо.

  2.4. При відвідуванні приміщень адміністративних і експозиційних об’єктів Заповідника та їх територій особою чи особами, які потребують допомоги, відповідальна особа роз’яснює правила внутрішнього і службового розпорядку закладу, години прийому громадян, а також розповідає про особливості забудови НІАЗ «Камянець» та будівель комплексу Руського магістрату: - кількість поверхів; поручнів, інших пристосувань і пристроїв для осіб з інвалідністю або мало мобільних громадян згідно їх функціональних обмежень; - розташування санітарних кімнат, - можливі перешкоди на шляху та ін.; - структуру Заповідника, а також в якому кабінеті і до якого працівника звернутися з питань, які можуть виникнути.

  2.5. У разі подання заяви до Заповідника, відповідальна особа приймає вхідну кореспонденцію у особи чи осіб, що потребують допомоги, передає її на реєстрацію у встановленому порядку або за бажанням супроводжує таку особу чи осіб до приймальні Заповідника і знайомить особисто з працівником, що відповідальний за приймання вхідної кореспонденції, представивши прізвище, ім'я та по батькові один одному.

  Особи, які потребують допомоги, користуються пріоритетним правом при подачі документів до Заповідника.

  2.6. Якщо у особи чи осіб, які потребують допомоги, є бажання оглянути експозиційний об’єкт Заповідника, його територію або відвідати захід на даному об’єкті, то відповідальна особа невідкладно зв’язується з особою, що є відповідальною за проведенням екскурсії чи іншого заходу на даному об’єкті.

  2.7. Відповідальна особа супроводжує особу чи осіб, які потребують допомоги, а у разі настання надзвичайної ситуації відповідає за евакуацію таких осіб з об’єктів Заповідника. При необхідності та за погодженням із керівництвом Заповідника, відповідальна особа залучає інших працівників Заповідника до їх супроводу.

  2.8. Після закінчення часу перебування в приміщеннях адміністративних і експозиційних об’єктів Заповідника та на їх території особи чи осіб, які потребують допомоги, відповідальна особа супроводжує таких осіб до виходу з території.

  2.9. Відповідальна особа Заповідника за погодженням з особою чи особами, які потребують допомоги, вправі навадати інші види допомоги по супроводу, що не передбачені цим Положенням.

  Якщо особа чи особи, які потребують допомоги, відмовляються від пропозиції і не потребують допомоги відповідальної особи, забороняється нав’язувати їм свою допомогу. Забороняється торкатись осіб з інвалідністю, маломобільних громадян чи їх допоміжних засобів  пересування без дозволу.

  1. ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ  З  ОСОБАМИ  З  ІНВАЛІДНІСТЮ  І ПРЕДСТАВНИКАМИ  МАЛОМОБІЛЬНИХ  ГРУП  НАСЕЛЕННЯ

  3.1. Необхідно бути терплячим з людьми, які мають труднощі в спілкуванні; не виправляти їх; не закінчувати їх речення замість них. В спілкуванні з нечуючими або слабочуючими особами, можливо використовувати ручку, олівець із папером.

  3.2. Необхідно використовувати чіткі, короткі речення. Якщо особа з інвалідністю не зрозуміла відповідальну особу, потрібно повторити щойно сказане або спробуйте перефразувати речення. Деяким особам, що не чують або мають обмежений слух, може бути зрозуміліше, якщо відповідальна особа також використовуватимете жестикуляцію руками, щоб пояснити напрям руху.

  3.4. Якщо допомоги відповідальної особи потребує користувач інвалідного візка, спочатку необхідно спитати людину, куди вона хоче дістатись, а потім проінформувати про можливість довезти її. Забороняється нахилятись і спиратись на інвалідний візок чи на інший допоміжний засіб людини.

  3.5. У разі, якщо до відповідальної особи звернулась людина з порушенням зору, в першу чергу необхідно представитись, назвати прізвище, ім’я та по батькові, свою посаду, представити інших присутніх осіб, розповісти такій особі, де вона знаходиться. Під час супроводу такої людини необхідно спитати, чи хоче вона бути попередженою про сходи, двері та інші перешкоди. Якщо так, то необхідно коментувати шлях і маршрут, яким здійснюється пересування. Наприклад. «За декілька кроків ми повернемо ліворуч» чи «Ми підходимо до сходів». Коли буде досягнуто необхідного місця, потрібно повідомити людину, де вона знаходиться. Завжди відповідальній особі необхідно говорити такій людини про своє наближення чи віддалення.

  1. 4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  4.1. Це Положення вступає в дію з дати видання наказу по Заповіднику, яким його затверджують.

   

  Учений секретар Рудюк Л.Й

  Головний інженер Мілер П.О.

   

 •